Vil du ha næringseiendom her?

Trykk her

Vil du ha næringseiendom her?

Næringseiendom i Fillan

Sentralt varelager

En unik mulighet

Sentral plassering i Fillan

Fillan Næringspark

Fillan Næringspark ligger på Hitra mellom Frøya og Snillfjorden, i et episenter innen havbruksnæringen. Her kommer 40 mål opparbeidet område kun 500 m fra sentrum. Unik etablerings mulighet med lager, forretningsbygg og leie av lagerlokaler. Tomtene blir fleksibel i inndeling og størrelse. Tilrettelagt for vei, vann og avløp inntil tomtegrensen.

Om næringsparken


Beliggenhet, info om tomter mm.

Mulig utnyttelse


Hva kan det bygges i næringsparken.

Hitraregionen


Hva har Hitra og regionen å tilby?

Fakta om Fillan Næringspark

40 mål opparbeidet område kun 500 m fra Fillan sentrum. Unik etablerings mulighet med lager, forretningsbygg og leie av lagerlokaler. Tomtene blir fleksibel i inndeling og størrelse. Tilrettelagt for vei, vann og avløp inntil tomtegrensen. En stor del av området ligger tett inntil RV 714 på vei inn til Fillan på tur fra Trondheim.

Mulig utnyttelse

Opparbeidet næringsarealer nær Fillan sentrum. Her vil det bli mulighet å kjøpe areal for oppføring av kontor, lager, Industri, eller forretningsbygg. Det er stor fleksibilitet i størrelse av arealet. En stor del av arealet ligger godt synlig langs hovedveien i Fillan. Området er godkjent for en byggehøyde på inntil 3 etasjer. Vi kan også bygge forretningsbygg skreddersydd etter deres behov for langtidsleie.

Hitraregionen

Hitra og Frøya står for 1/5 av Norges lakseproduksjon og over 40% av eksportverdien for Trøndelag. En storslått vakker natur lokker årlig til seg store mengder turister fra hele verden. Det er et variert og bredt fritidstilbud for dem som ønsker å drive med klatring, friidrett, kajakk eller fotball, her finner du det meste.

Fillan er øyas kommune senter. Her finner du det du måtte trenge av; shoppingsenter, vinmonopol, lege, offentlige kontorer, restauranter, basseng, hotell m.m.

Fillan sentrum har hatt en enorm vekst de siste 10 årene og det bygges mange nye boliger her. Det er derfor også en stor økning i bedriftsmarkedet, med nye butikker og fasiliteter. Det er et enormt potensial for vekst innen butikk og næring.

Fillan næringspark ligger midt i Fillan sentrum og gir derfor en unik mulighet for bedriftsutvikling. Det er få næringseiendommer i sentrum i dag, derfor er dette en unik mulighet til å sikre seg en plass for å vokse.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for en en hyggelig samtale og en kopp kaffe.

Start jakten på drømmetomta